اخـبــــار
hejazi2
اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت مغاير با اصل تفكيك قواست اقدام رئيس مجلس صرفا جنبه اطلاعي دارد

لغو مصوبات دولت از سوي رئيس مجلس خلاف قانون اساسي است ورئيس جمهور مي‌تواند به موجب اصل 113 و121 قانون اساسي از اقدامات خلاف قانون اساسي در قوه مجريه جلوگيري كند:

دبير هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفت: طبق اصول قانون اساسي، رئيس مجلس اختياري درلغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد.

دكتر محمد علي حجازي در گفتگوي اختصاصي با پايگاه اطلاع رساني دولت، در خصوص اختيار رئيس مجلس شوراي اسلامي در لغو مصوبات دولت تصريح كرد: اصل 85 و138 قانون اساسي دلالتي براي وجود اختيار براي رياست مجلس مبني بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد بلكه ضمانت اجراي تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفا تا اين حد دانسته شده كه رئيس مجلس اين موارد را با ذكر دليل جهت تجديد نظر براي هيئت وزيران بفرستد.

 

دكترحجازي افزود: ضمانت اجراي ذكر شده در اصول 85 و 138 قانون اساسي به خوبي دلالت دارد كه اقدام رئيس مجلس صرفا جنبه اطلاعي دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب كننده يعني هيئت وزيران است.

 

دبير هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي با اشاره به اينكه به موجب اصول 85 و138 قانون اساسي به رئيس مجلس اختيار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاكيد كرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسي است و رئيس جمهور مي تواند به موجب اصل 113و121 قانون اساسي از اقدامات خلاف قانون اساسي در قوه مجريه جلوگيري كند.

 

وي افزود: اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اينكه مداخله قوه مقننه در تصميمات واقدامات قوه مجريه مي باشد مغاير با اصل قانون اساسي و اصل تفكيك قواست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ