.

پیشنهاد گرجی برای درج نام «مادر» روی کارت ملی

.
.


معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، درج نام مادر در کنار نام پدر روی کارتهای ملی را خواستار شد.
علی اکبر گرجی ازندریانی اعلام داشت: طی مکاتبه‌ای در مورخ 19 شهریور 99 با رییس سازمان ثبت احوال کشور پیشنهاد بررسی درج نام مادر در کارت ملی در کنار نام پدر و سایر مشخصات افراد، مطرح گردید.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور با اعلام این موضوع، اظهار داشت: طبق بند نخست اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده با رعایت موازین اسلامی، زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی برای بانوان را فراهم آورد و به موجب مقدمه قانون اساسی، نمی توان نقش زنان در اعمال وظیفه خطیر و پر ارج مادری و پرورش انسان­های مکتبی و مشارکت در میدان های فعال حیات، دوشادوش مردان را نادیده گرفت.
گرجی همچنین با اشاره به آموزه های اصیل اسلامی و قرآنی که بر اهمیت نقش بی نظیر مادران در تربیت فرزندان و تعالی جامعه تاکید دارد، صراحت آیه شریفه «و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن و فصاله فی عامین ان اشکرلی و لوالدیک الی المصیر» (سوره مبارکه لقمان، آیه 14) را برهانی  بر ضرورت توجه به جایگاه رفیع مادران دانست.
این استاد حقوق اساسی ادامه داد: از آنجا که ممنوعیت شرعی و قانونی برای درج نام مقدس مادر در کارت ملی وجود ندارد، تحقق این امر، گام کوچکی در مسیر اعتلای نام مقدس مادران ایران اسلامی خواهد بود.
.
 
امتیاز دهی