آخرین اخبار
.

با توجه به وظايف مصرحه رياست جمهورى در قانون اساسى

.
.


انجام اين مسئوليت خطير از هيچ شخصيتى جز مقام رياست جمهورى بر نمى آيد

مقام معظم رهبرى با ابراز حمايت كامل از اين اقدام، اظهار اميدوارى كردند كه هيئت مسئول اين كار، با سهولت، سرعت و اتقان، وظايف خود را انجام دهد

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، در ديدار اعضاى هيئت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، ضمن تأكيد بر ضرورت و اهميت فراوان اين كار، قانونمند شدن اين امر را زمينه ساز استمرار اين مسأله بسيار مهم دانستند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري، مقام معظم رهبرى، قانون اساسى را قانونى ممتاز و بسيار خوب و مبناى تمامى كارها و فعاليتهاى نظام و كشور برشمردند و با اشاره به نظر كاملا مثبتشان در مورد تشكيل اين هيئت، تصريح كردند: با توجه به وظايف مصوبه رياست جمهورى در قانون اساسى، انجام اين مسئوليت خطير از هيچ شخصيتى جز مقام رياست جمهورى بر نمى آيد.

حضرت آيت الله خامنه اى براى ماندگار شدن اين كار اساسى، بر لزوم قانونمند شدن اين كار تأكيد كردند و فرمودند: به موازات اجراى وظايف اين هيئت، بايد بگونه اى عمل شود كه هيچ شبهه اى در مورد دخالت قوا در يكديگر به وجود نيايد.

رهبر معظم انقلاب اسلامى براى تكميل اجراى اين وظيفه حساس، يافتن راه كارهاى قانونى را براى تضمين اقدامات لازم، پس از تذكر و اخطار رياست جمهورى، ضرورى دانستند و با تأكيد بر اين كه در نظارت بر اجراى تمامى اصول قانون اساسى، هيچگونه سستى و كوتاهى نبايد روى دهد، پرهيز مطلق از هرگونه گرايش سياسى را در اين روند، بسيار تعيين كننده و مهم برشمردند و افزودند: بايد بگونه اى عمل شود كه حتى رايحه چنين مسئله اى از فعاليتهاى اين هيئت، احساس نشود و اين امر، موضع بسيار مطلوبى به رئيس جمهور مى بخشد.

حضرت آيت الله خامنه اى با ابراز حمايت كامل از اين اقدام، اظهار اميدوارى كردند كه هيئت مسئول اين كار، با سهولت، سرعت و اتقان، وظايف خود را انجام دهد.


در اين ديدار، پيش از سخنان مقام معظم رهبرى، دكتر مهرپور گزارشى از روند تشكيل و فعاليتهاى اين هيئت بيان كرد، و سابقه ابراز حساسيت ديرينه معظم له را در نظارت بر اجراى قانون اساسى، متذكر شد.

گفتني است اين ديدار در تاريخ يازدهم اسفند ماه 1376 انجام شده است.

.
 
امتیاز دهی