1399/5/4 شنبه
1399/5/4 شنبه
آخرین اخبار

پروژه آبادگران مشهد زیر ذره‌بین قانون اساسی

عزیز الله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از بررسی و پیگیری پرونده موسوم به آبادگران در این معاونت خبر داد.

1399/5/4 شنبه